Tin hoạt động Xem tất cả

LỚP HỌC GỌT, THÁI

LỚP HỌC GỌT, THÁI

Gọt, thái là những hoạt động qua đơn giản với nhiều người khi vào bếp nhưng với trẻ đặc biệt để gọt, thái được cũng là cả một quá trình luyện tập.

LỚP HỌC MỚI CỦA CON

LỚP HỌC MỚI CỦA CON

Sáng nay, làn đầu tiên con được tham gia một lớp học hoàn toàn khác với tất cả các lớp học con đã từng tham gia

HỌP PHỤ HUYNH LỚP KỸ NĂNG

HỌP PHỤ HUYNH LỚP KỸ NĂNG

Ngày 6/10/2018 Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT tổ chức buổi họp các phụ huynh có con tham gia lớp Dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT (SFCD) tổ chức lớp dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ khuyết tật trí tuệ, kó khăn giao tiếp, trẻ tựu kỷ, trẻ mắc Hội chứng Down…)

CHƠI VÀ CƯỜI CÙNG CON

CHƠI VÀ CƯỜI CÙNG CON

Đã bao giờ bố mẹ chơi hết mình với các con và cười cùng con trong suốt các trò chơi chưa?