Giáo dục giới tính cho trẻ KTTT

Nhìn chung, việc giáo dục con cái về vấn đề phát triển giới tính, tình dục còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ với trẻ khuyết tật mà còn với cả những đứa con bình thường. Ai cũng nhận thấy sự cần thiết phải giáo dục giới tính, nhưng những người thực hiện có