HOẠT ĐỘNG TĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý CHO TRẺ

Tập trung là khẳ năng chú ý vào người, vật hoặc hoạt động bao gồm: nhìn, lắng nghe, thời gian và suy nghĩ. Chúng ta có thể giúp trẻ tăng sự tập trung chú ý của trẻ theo từng lứa tuổi theo các hoạt động sau.

Những dấu hiệu trẻ chậm nói

Đến 18 tháng tuổi trẻ vẫn thích dùng cử chỉ hơn lời nói để giao tiếp, không bắt chước được âm thanh, khó khăn trong việc hiểu các yêu cầu đơn giản... thì bố mẹ nên cảnh giác

Giáo dục giới tính cho trẻ KTTT

Nhìn chung, việc giáo dục con cái về vấn đề phát triển giới tính, tình dục còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ với trẻ khuyết tật mà còn với cả những đứa con bình thường. Ai cũng nhận thấy sự cần thiết phải giáo dục giới tính, nhưng những người thực hiện có