ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV HỘI NKT TP HÀ NỘI

    04/12/2017

Tham dự đại hội có 47 đoàn đại biểu đến từ các tổ chức thành viên với 279 đại biểu thay mặt cho hơn 10.000 người khuyết tật trên địa bàn TP Hà Nội.
.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 45 thành viên; bà Dương Thị Vân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đến từ Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT được bầu vào Ban chấp Hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội.

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT là thành viên của Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu Hội mới thành lập. Cùng với sự phát triển của Hội Người khuyết tật - Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT đã luôn tham gia tích cực và có thành viên tham gia vào Ban chấp hành Hội.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả