ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ Khuyết tật trí tuệ

    10/08/2015

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT do chính các cha mẹ có con KTTT đứng ra thành lập và mọi hoạt động của Trung tâm đều nhằm đem lại lợi ích cho chính trẻ KTTT và gia đình.

Trong quá trình hoạt động chúng tôi rất cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Bạn biết về trẻ KTTT, thông cảm với khó khăn mà bản thân các em và cha mẹ các em đang phải trải qua hãy cùng chúng tôi giúp đỡ họ bằng tất cả tấm lòng, tình cảm công sức và mọi thứ có thể.

Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây và gửi về cho chúng tôi địa chỉ email: hcmkttritue@gmail.com hoặc hanhvuthu2005@gmail.com để trở thành tình nguyện viên của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT

Chúng tôi trân trọng tất cả sự giúp đỡ của các bạn!

 

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ Khuyết tật trí tuệ

Họ và tên:………………………………………………………………………..….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………..…………………….

Nơi làm việc, học tập:………………………………………….…………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..…….
Số điện thoại:………………………………………………..……………….
Email:…………………………………………………………………………………….…….
Facebook:……………………………………………………………………..…………….

Bạn có mong muốn gì khi trở thành Tình nguyện viên của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT?

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………

Thời gian bạn có thể tham gia khi trở thành Tình nguyện viên của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT?

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

 

                                                 Ngày         tháng        năm

                                                              Chữ ký TNV

 

 

Bình luận