QUÁN ONG MẬT

Phải chăng quán ong mật là một cửa hàng chuyên bán mật ong??? Quán Ong Mật là một quán cơm văn phòng nằm trong dự án: Chuẩn bị kỹ năng nghề cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Trung tâm SFCD.

CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG QUÁN ONG MẬT

Những ngày này, không khí tại Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT luôn rộn ràng. Các hoạt động chuẩn bị cho việc khai trương Quán Ong Mật đang được gấp rút chuẩn bị.

NHỮNG BUỔI THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TẠI Quán Ong Mật

Từ tháng 1/2019 những học sinh tham gia dự án: Chuẩn bị kỹ năng nghề cho trẻ KTTT của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT chính thức có những buổi học thực hành (bán trú) để chuẩn bị cho hoạt động của Quán Ong Mật.

LỚP HỌC GỌT, THÁI

Gọt, thái là những hoạt động qua đơn giản với nhiều người khi vào bếp nhưng với trẻ đặc biệt để gọt, thái được cũng là cả một quá trình luyện tập.

HỘI THẢO VỀ ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

Hội thảo: "TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP ,HỖ TRỢ ÂM NGỮ TRỊ LIỆU CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN PHỔ TỰ KỶ VÀ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ"