CON TẬP GÓI BÁNH CHƯNG

Lần đầu tiên các con trong lớp học ở dự án Dạy kỹ năng nấu ăn và vận động cho trẻ KTTT được học gói bánh chưng.

CHƠI VÀ CƯỜI CÙNG CON

Đã bao giờ bố mẹ chơi hết mình với các con và cười cùng con trong suốt các trò chơi chưa?

HOẠT ĐỘNG NẤU ĂN VÀ LÀM BÁNH THÁNG 12

Tháng 12 này, các bạn học sinh ở lớp Hà Nội và Gia Lâm trong dự án ATC: Dạy kỹ năng nấu ăn và vận động cho trẻ KTTT vẫn tiếp tục có những buổi học thật vui.