LỚP HỌC GỌT, THÁI

Gọt, thái là những hoạt động qua đơn giản với nhiều người khi vào bếp nhưng với trẻ đặc biệt để gọt, thái được cũng là cả một quá trình luyện tập.

HỘI THẢO VỀ ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

Hội thảo: "TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP ,HỖ TRỢ ÂM NGỮ TRỊ LIỆU CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN PHỔ TỰ KỶ VÀ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ"

LỚP HỌC MỚI CỦA CON

Sáng nay, làn đầu tiên con được tham gia một lớp học hoàn toàn khác với tất cả các lớp học con đã từng tham gia

HỌP PHỤ HUYNH LỚP KỸ NĂNG

Ngày 6/10/2018 Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT tổ chức buổi họp các phụ huynh có con tham gia lớp Dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT (SFCD) tổ chức lớp dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ khuyết tật trí tuệ, kó khăn giao tiếp, trẻ tựu kỷ, trẻ mắc Hội chứng Down…)