Giới thiệu

    25/09/2014

Thấu hiểu sự thiệt thòi của các trẻ KTTT cũng như sự khó khăn của các gia đình có trẻ KTTT, Trung tâm trợ giúp Gia đình và trẻ KTTT đã được thành lập nhờ sự đỡ đầu của Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt nam, sự tài trợ về tài chính của tổ chức LEV-Đan Mạch, sự giúp đỡ của Ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM (thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam) và các cơ quan hữu quan khác nhằm trợ giúp các gia đình có trẻ KTTT tháo gỡ các khó khăn và chăm sóc trẻ KTTT khoa học hơn, tốt hơn để tương lai của các cháu không còn là bế tắc.

Khởi điểm, các thành viên sáng lập Trung tâm đều là các cha mẹ có con Khuyết tật trí tuệ (KTTT) đang theo hoc, trị liệu ở các trung tâm chuyên biệt chăm sóc trẻ KTTT hoặc là thành viên từ các câu lạc bộ tự phát trong cộng đồng. Về mặt pháp lý, Trung tâm được Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em chính thức ký giấy phép thành lập ngày 20/01/2010, Trung tâm có con dấu chính thức và có tư cách pháp nhân mở tài khoản điều hành riêng. Hiện nay Ban giám đốc và các thành viên của Trung tâm vẫn là các cha mẹ có con KTTT.

Trung tâm có chức năng liên kết các bậc cha mẹ, người giám hộ, các chuyên gia, các lực lượng công tác xã hội; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo và các dịch vụ trợ giúp các gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ nhằm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ khuyết tật trí tuệ. Để thực hiện sự mệnh này, Trung tâm có tự đặt cho mình các nhiệm vụ:

-Thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ.

-Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, trợ giúp và ứng dụng thực nghiệm về hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ; nâng cao năng lực cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong cộng đồng.

- Tham gia xây dựng, biên soạn tài liệu; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho cha mẹ, cộng đồng trong các hoạt động trợ giúp trẻ khuyết tật trí tuệ ở các vùng, miền trong cả nước;

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và thực hiện các dự án trợ giúp trẻ khuyết tật trí tuệ;

- Hỗ trợ cha mẹ trẻ khuyết tật trí tuệ học nghề, tạo việc làm để từng bước bảo đảm cuộc sống của trẻ khuyết tật trí tuệ theo quy định của pháp luật.

- Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của trẻ em khuyết tật trí tuệ và các ý kiến của gia đình trẻ em khuyết tật trí tuệ để kiến nghị với các tổ chức, cơ quan, các ngành chức năng của Nhà nước trong việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, áp dụng và thực hiện chính sách, pháp luật, chế độ trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em khuyết tật trí tuệ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.

 

Bình luận