Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về giáo dục trẻ rối loạn phát triển

    22/11/2017

ội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng giáo dục đặc biệt khu vực Đông Nam Á (SEAMEO SEN), Tổ chức Angle’ Haven (Hàn Quốc), Tổ chức World Human Future (Pháp), Trường Thực hành các nhà tâm vận động (Bỉ), Tổ chức USAID và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) đồng tổ chức với chủ đề “đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp”.

Hi tho đã thu hút s quan tâm, tham gia ca 250 đi biu là các chuyên gia v chính sách, chiến lưc phát trin giáo dc; các nhà khoa hc, nghiên cu viên, ging viên và cán b qun lý giáo dc đến t các quc gia Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philipines,…; từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật…; từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bệnh viện đang nghiên cứu hoặc trực tiếp can thiệp hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

Mặc dù chỉ diễn ra trong hai ngày, Hội thảo đã tổ chức 02 phiên toàn thể với 12 báo cáo tham luận và 04 phiên chuyên đề với khoảng 20 báo cáo, nghiên cứu được trình bày. Các nghiên cứu quốc tế v phương pháp, mô hình đánh giá, can thip, h tr tr ri lon phát trin và xu hưng phát trin trên thế gii và Vit Nam đưc công b, to din đàn đn các đi biu giao lưu, chia s kiến thc, thiết lp mi quan h hp tác nghiên cu, đào to gia các thành viên góp phn nâng cao cht lưng giáo dc tr ri lon phát trin.

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả