Thông tin liên hệ

  • TRUNG TÂM TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH VÀ TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
  • Địa chỉ: Số 89, Dãy 3, Ngõ 98, Phố Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
  • Điện thoại: 043 786 8896
  • Fax: 043 786 8896
  • Email: hcmktttue@gmail.com

Liên hệ