NGÀY THẾ GIỚI NHẬN THỨC VỀ HỘI CHỨNG DOWN

    20/03/2019

Bạn đã biết chưa?
21/3 là ngày Thế giới nhận thức về Hội chứng Down. Tại sao lại là 21/3? Bởi vì những người HC Down là những người có 3 Nhiễm sắc thể số 21 - còn các bạn chỉ có 2 NST này thôi. Đấy, ở đời không phải cái gì nhiều cũng tốt đâu nha 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả