Tài liệu hỗ trợ can thiệp trẻ KTTT

    03/07/2015

Tùy vào các mức độ KTTT mà các cha mẹ và thày cô giáo có thể ứng dụng từng phần trong tài liệu can thiệp chức năng và phát triển nhận thức cho trẻ

Tải tài liệu tại đây!

(Tài liệu sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả