CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG QUÁN ONG MẬT

Những ngày này, không khí tại Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT luôn rộn ràng. Các hoạt động chuẩn bị cho việc khai trương Quán Ong Mật đang được gấp rút chuẩn bị.

NHỮNG BUỔI THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TẠI Quán Ong Mật

Từ tháng 1/2019 những học sinh tham gia dự án: Chuẩn bị kỹ năng nghề cho trẻ KTTT của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT chính thức có những buổi học thực hành (bán trú) để chuẩn bị cho hoạt động của Quán Ong Mật.

LỚP HỌC GỌT, THÁI

Gọt, thái là những hoạt động qua đơn giản với nhiều người khi vào bếp nhưng với trẻ đặc biệt để gọt, thái được cũng là cả một quá trình luyện tập.

LỚP HỌC MỚI CỦA CON

Sáng nay, làn đầu tiên con được tham gia một lớp học hoàn toàn khác với tất cả các lớp học con đã từng tham gia

HỌP PHỤ HUYNH LỚP KỸ NĂNG

Ngày 6/10/2018 Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT tổ chức buổi họp các phụ huynh có con tham gia lớp Dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT (SFCD) tổ chức lớp dạy kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ khuyết tật trí tuệ, kó khăn giao tiếp, trẻ tựu kỷ, trẻ mắc Hội chứng Down…)