TRUNG TÂM SFCD NHẬN BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LĐTB&XH HÀ NỘI

    27/04/2016

Ngày 11/4/2016 Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ Khuyết tật trí tuệ đã nhận được bằng khen của Giám đốc Sở lao động - thương binh và xã hội Hà Nội tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác trợ giúp người khuyết tật. Đây là sự ghi nhận những cố gắng và đóng góp của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT với người khuyết tật nói chung và với trẻ KTTT, gia đình của trẻ KTTT nói riêng.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả