TRUNG TÂM SFCD NHẬN GIẤY KHEN CỦA HỘI NKT TP HÀ NỘI

    04/12/2017

Hội người Khuyết tật Thành phố Hà Nội tặng giấy khen Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ Người khuyết tật gia đoạn 2012 - 2017.

Đây chính là sự nghi nhận những đóng góp của Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT trong công tác hỗ trợ Người khuyết tật nói riêng và trong sự phát triển của Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội nói chung.

Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT là thành viên của Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu Hội mới thành lập. Cùng với sự phát triển của Hội Người khuyết tật - Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT đã luôn tham gia tích cực và có thành viên tham gia vào Ban chấp hành Hội.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả